Jaunumi
Semināra dalībnieku kopīgais foto
LV- NordForsk, Latvijas Zinātnes padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji seminārā 2024.gada 30. aprīlī NordForsk birojā Oslo

30. aprīlī Norvēģijas galvaspilsētā Oslo notika seminārs par Baltijas  un Ziemeļvalstu sadarbības stiprināšanu pētniecības jomā, kurā piedalījās pārstāvji no Latvijas Zinātnes padomes (LZP), Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Norvēģijas Pētniecības padomes un Nordforsk. 

Semināra pirmajā daļā dalībnieki iepazinās ar NordForsk darbības modeli, kuru 2005. gadā dibināja Ziemeļu Ministru padome ar nolūku veicināt Ziemeļvalstu pētniecības sadarbību. Tās valdē ir pārstāvji no Dānijas, Somijas, Fēru salām, Islandes, Norvēģijas, Zviedrijas un Ziemeļvalstu universitāšu asociācijas (NUS). NordForsk veido sadarbību arī ar valstīm ārpus Ziemeļvalstu reģiona, īpaši ar Baltijas valstīm, kā arī īsteno kopīgas aktivitātes ar Apvienoto Karalisti un Nīderlandi, sadarbību ar Japānu veselības un labklājības jomā, nesen uzsākta sadarbība ar ASV un Kanādu.

Latvijas Zinātnes padomes pārstāvji iepazīstināja ar LZP stratēģiskajiem mērķiem un darbību, nacionālajām atbalsta programmām un starptautiskām pētniecības programmām un projektiem. Tika pārrunāta NordForsk pieredze projektu vadības un uzraudzības jomā, zinātnes komunikācijas un ietekmes vērtēšanā, iepazīstoties arī ar IT sistēmu ReserchFish, kas dod iespēju analizēt projektu rezultātus un ietekmes rādītājus dažādos griezumos. NordForsk pārstāvji iepazīstināja ar saviem esošajiem projektu konkursiem un plānotajiem konkursiem, kuros būtu apsverama Latvijas zinātnisko institūciju dalība 1.1.1.5 projekta ietvaros.

Tuvākajā laikā NordForsk plāno jaunus konkursus šādās jomās: ilgtspējīgas veselības un aprūpes sistēmas modeļa attīstība vecāka gadagājuma cilvēkiem, pētījumi par sagatavotību un izturību, mākslīgais intelekts, mežs un mežsaimniecība. LZP, IZM un NordForsk vienojās par turpmāko sadarbību jauno projektu konkursu izstrādē, lai izvērtētu Latvijas zinātnisko institūciju dalības iespējas. 

Semināra otrā daļa noritēja Norvēģijas Pētniecības padomē, kurā LZP un IZM pārstāvji tika iepazīstināti ar Norvēģijas pētniecības un attīstības sistēmu, padomes darbību un funkcijām, stratēģiskajiem mērķiem, īstenotajiem atbalsta mehānismiem un programmām. Noslēgumā tika pārrunātas turpmākas sadarbības iespējas, t.sk. turpināt sadarbību EEZ pētniecības programmas īstenošanā nākamajā periodā. 

LPZ un IZM pārstāvju vizīte tika rīkota ar Ziemeļvalstu biroja Latvijā, 1.1.1.5. projekta un EEZ finanšu instrumenta programmas “Pētniecība un Izglītība” līdzfinansējuma atbalstu. 

Nordforsk un Norway grants logo