Seminārs par Datu Pārvaldības plāna izveidi

“Latvijas atvērtās zinātnes stratēģija 2021.-2027. gadam” paredz, ka visiem valsts finansēto pētniecības programmu projektiem tiek veidoti un uzturēti Datu pārvaldības plāni (DPP). Šāda prasība ir arī noteikta Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) un Valsts pētījumiem programmu (VPP) īstenotajiem projektiem sākot ar 2023. konkursiem. Lai arī dažām zinātniskajām grupām ir jau izveidojusies pieredze pētniecības datu izplatīšanai atbilstoši Open Data un FAIR principiem, daudziem pētniekiem, tas ir jaunums, kas prasa pārorganizēt savu darbu, atrast resursus, kas nodrošinātu mūsdienīgu pētniecības datu vākšanu, uzturēšanu un izplatīšanu.

Lai informētu par iespējām uzturēt projektu DPP sistēmā ARGOS un iepazīstinātu ar DPP izveides un uzturēšanas principiem, padome organizēja tiešsaistes semināru, uz kuru bija aicināti 2023. gada konkursos finansēto FLPP un VPP projektu īstenotāji. Seminārā ar savu pieredzi pētniecības datu pārvaldībā un izplatīšanā dalījās ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta zinātniece Astra Labuce (dabaszinātnes un inženierzinātnes) un Literatūras Folkloras un Mākslas institūta zinātnieks Jānis Daugavietis (sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs).

Padome iesaka izveidot un uzturēt datu pārvaldības plānus specializētā DPP pārvaldības platformā ARGOS, kur jau ir izveidotas specializētas DPP un datu kopu apraksta formas tieši padomes administrētajiem FLPP un VPP projektiem. 

Pieejami semināra materiāli un ieraksts:

  • Arnis Kokorevičs, LZP, prezentācija “Datu Pārvaldības plānu (DPP) izveide LZP FLPP un VPP projektiem”; [PDF]
  • Ingmārs Kreišmanis, RSU, prezentācijas “Pētniecības datu pārvaldība. Datu pārvaldības plāna izveides un uzturēšanas principi”, “Platformas ARGOS izmantošana datu aprakstu izveidošanai un uzturēšanai” [PDF]
  • Astra Labuce, DU LHI, prezentācija “Pētniecības datu pārvaldība dabas zinātņu (un inženierzinātņu) projekta ietvaros” [PDF]
  • Jānis Daugavietis, LU LMFI, prezentācija “Pētniecības datu pārvaldības piemērs: FLPP projekts humanitārajās un mākslas zinātnēs” [PDF]
  • Semināra videoieraksts: (Youtube)
Semināra ieraksts par Datu Pārvaldības plānu izveidi FLPP un VPP projektiem