Tiešsaistes konference “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” 27. oktobrī

2020. gada 27. oktobrī no plkst 10.00 līdz 17.00 notiks valsts pētījumu programmas (VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” vidusposma konference, kurā būs iespēja iepazīties ar finansētajiem projektiem un uzzināt, kas šajos piecos projektos ir paveikts .

Konferenci organizē Latvijas Zinātnes padome kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju un valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektu īstenotājiem – Latvijas Universitāti, Vidzemes Augstskolu, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Nacionālo bibliotēku un sadarbības partneriem.

Reģistrācija pieejama līdz 26. oktobra plkst 15.00 šeit.

Programma pieejama šeit.

VPP “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” ir starpdisciplināra pētījumu programma sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kas ietver uzdevumus zināšanu bāzes attīstībai, lai risinātu valsts un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības jautājumus – pilsoniska un iekļaujoša sabiedrība; etnisko un sociālo grupu loma Latvijas kultūras vēsturē; ģeopolitiskās un starptautiskās norises kā starptautisks konteksts valsts attīstībai; Latvijas izaicinājumi demogrāfijā un migrācijā.
Programmas mērķis ir paplašināt zināšanu bāzi sociālajās un humanitārajās zinātnēs par Latvijas sabiedrības saliedētībai un iekļaujošai izaugsmei svarīgiem jautājumiem, kā arī globālajām norisēm un kontekstu, kas ietekmē Latvijas attīstību. Pētījumu rezultātā ir svarīgi definēt rīcības modeļus izglītotas un atbildīgas pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanai, tādējādi sekmējot ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības un valsts attīstību.

Vairāk informācija par Valsts pētījumu programmām pieejama šeit.

Izglītības un zinātnes ministrija

Projektu prezentācijas un stenda referātus var apskatīties šeit.