Apvārsnis Eiropa
Horizon E 4:3

15.maijā aicinām visus interesentus, kuri grib uzzināt vairāk par Twinning projektiem aktuālajiem konkursiem:

un

WIDERA valstu kontaktpunkti Francijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Dānijā un Norvēģijā sadarbībā ar  Francijas Augstākās Izglītības un Pētniecības ministriju, Francijas Eiropas un Ārlietu Ministriju, Igaunijas Pētniecības padomi, Francijas Vēstniecība Igaunijā, Francijas Vēstniecību Latvijā organizē tiešsaistes semināru, lai veicinātu sadarbību starp šīm valstīm programmas "Apvārsnis Eiropa” “Dalības paplašināšanās" programmas ietvaros.

Tīklošanas pasākums notiks tiešsaistē un turpināsies 2 stundas, to mērķis ir iepazīstināt ar programmas "Dalības paplašināšanās" jeb Widening  finansēšanas instrumentiem, īpašu uzmanību pievēršot "Twinning" projektu konkursiem.

Šis pasākums ir arī kontaktbiržas pasākums, un tā mērķis ir sniegt iespēju pētniekiem no Francijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Dānijas un Norvēģijas tikties, apspriesties un veidot jaunu sadarbību.

Reģistrācijas lapa pieejama ŠEIT

Aicinām Jūs arī piedalīties tematiskajās sekcijās. Jums būs atvēlētas 3.minūtes un viens slaids. Slaida paraugs pieejams ŠEIT