Valsts pētījumu programma
Tiks pagarināts projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš VPP “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstība” līdz š.g. 6. oktobrim

Latvijas Zinātnes padome (LZP) atvainojas projektu pieteikumu iesniedzējiem un arī projektu īstenotājiem, ka LZP projektu moduļa darbība ir traucēta kopš š.g. 30. septembra. LZP ir identificējusi problēmu un risina to.

Vienlaikus, ņemot vērā, ka traucējumi LZP projektu moduļa darbībā iesākās jau š.g. 30. septembrī un turpinājās arī š.g. 1. oktobrī, LZP ir rosinājusi valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstība” īstenošanas un uzraudzības komisijai pieņemt lēmumu pagarināt projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz š.g. 6. oktobrim (plkst. 23:59).

Papildus LZP aicina projektu īstenotājus, kuriem jāiesniedz projekta vidusposma un noslēguma zinātniskie pārskati, nesatraukties, ja attiecīgais pārskats tiks iesniegts ar dažu dienu kavēšanos, ņemot vērā traucējumus LZP projektu moduļa darbībā.

Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, rakstiet uz flpp@lzp.gov.lv vai vpp@lzp.gov.lv (ņemot vērā pētniecības programmu, kurā darbojaties).