Apvārsnis Eiropa
Trīs Latvijas uzņēmumi iekļauti starptautiskā veiksmes stāstu bukletā

Briselē esošais bezpeļņas pētniecības un inovāciju sadarbības biroju neformālais tīkls (IGLO- Informal Group of RTD Liaison Offices) ir apkopojis 26 valstu veiksmes stāstus par projektiem, kas attīstīti ar “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa” finansējumu.
Latviju pārstāv trīs uzņēmumi, par kuru realizētajiem projektiem veiksmes stāsti lasāmi vienkārši saprotamā un populārzinātniskā valodā. Bukletā var iepazīties ar projektu saturu un rezultātiem:

  • Medicīniskās izglītības brilles (NGEAR 3D: 3D Glasses for medical education, “LightSpace Technologies”)
  • Toksisko vielu aizstāšana ar dabiskām (VIOBOND: Replacing toxic with natural, “Latvijas Finieris”)
  • Piektās paaudzes savienotas un automatizētas mobilitātes ES izmēģinājumi (5G-Routes: 5th Generation connected and automated mobility EU trials, Latvijas Mobilais Telefons).

IGLO galvenais mērķis ir veicināt un uzlabot mijiedarbību, informācijas apmaiņu un sadarbību starp IGLO locekļiem, to nacionālajām pētniecības sistēmām un Eiropas iestādēm jautājumos, kas saistīti ar ES pētniecības un inovācijas darbību, jo īpaši ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammu un izglītības programmu, piemēram, Erasmus+.