FLPP Jaunumi
Uzsākta 2023.gada FLPP konkursa dokumentācijas izstrāde

Latvijas Zinātnes padome (Padome) ir uzsākusi darbu pie 2023.gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursa nolikuma izstrādes. Jauno konkursu Padome plāno izsludināt šī gada marta vidū, bet projektu pieteikumu iesniegšana plānota līdz šī gada maija vidum.

Šobrīd norit intensīvs darbs pie līgumu slēgšanas ar 2022.gada FLPP konkursa uzvarētāju projektu realizētājiem. Atgādinām, ka šogad tika saņemts līdz šim augstākais iesniegumu skaits – 600 iesniegumu. 577 no tiem tika novērtēti kā atbilstoši administratīvās atbilstības prasībām, tika veikta to zinātniskā izvērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu iesniegumu apstiprināšanu finansēšanai vai noraidīšanu. Rezultātā 327 jeb 56,7% no tiem tika novērtēti kā atbilstoši virs sliekšņa prasībām. Pieejamais finansējums ļāvis atbalstīt 43 visaugstāk novērtētos projektus.

Projektu augstā kvalitāte apliecina Latvijas zinātnieku profesionālo sniegumu, kā arī Padomes organizētie semināri ar plašu informācijas un praktiskās pieredzes klāstu projektu iesniedzējiem spēja nodrošināt kvalitatīvus pētniecības projektu pieteikumus.

Kopš 2018. gada Padome ir organizējusi septiņus FLPP konkursus, tādējādi dodot zinātniekiem iespēju īstenot savus pētījumus.