Valdība iepazinās ar Covid-19 valsts pētījumu programmas rezultātiem

8. aprīlī Ministru kabinetā (MK) sēdē tika izskatīts Latvijas Zinātnes padomes (LZP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Veselības ministriju izstrādātais informatīvais ziņojums “Par valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” ietvaros sasniegtajiem rezultātiem”.

Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” (VPP C-19) finansējumu pēc projektu pieteikumu starptautiskas neatkarīgu zinātnisko ekspertu izvērtēšanas ieguva

Katrs projekts saņēma finansējumu no 486 838 līdz 497 580 eiro apmērā, kopumā programmas ietvaros piesaistot 4 962 398 eiro. Projektos kopumā iesaistīti 498 zinātnieki (tostarp 162 studenti un doktoranti) no 16 augstskolām un zinātniskiem institūtiem, kas padara šo programmu par vislielāko no visām šobrīd aktuālajām deviņām valsts pētījumu programmām. VPP C-19 virsmērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi, īstenojot inovatīvus augstas gatavības zinātniskus projektus.

2020. gada  decembra beigās noslēdzās visu projektu aktīvā īstenošanas fāze, atbilstoši noteikumiem 7 no 10 projektiem tika piešķirts trīs mēnešu pagarinājums bez papildu finansējuma piešķiršanas, savukārt diviem projektiem piešķirts 6 mēnešu pagarinājums.

Plašāka informācija par projektu rezultātiem pieejama

Zemāk atspoguļots īss ieskats:

  • veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomas pētījumos ir izstrādātas inovatīvās metodes, piemēram, siekalu testa pielietojamība masu skrīninga ietvaros un notekūdeņu izmeklēšanas algoritms pilsētās SARS-CoV-2 noteikšanai un monitoringam, kas palīdz ātrāk identificēt cilvēkus, kas inficējušies ar vīrusu, vai mājsaimniecības, kur cirkulē vīruss.  Izveidotā biobanka un datu bāze, kas integrēta ar ES Covid-19 datu portālu, ļauj pētīt vīrusa izcelsmi, mutācijas un kolektīvo imunitāti pret to. Covid-19 seku mazināšanas pētījumu rezultāti dod iespēju analizēt un prognozēt pēcinfekcijas sekas, blakus diagnožu ietekmi un prevalenci hroniski slimo bērnu riska grupā, kā arī jauno zāļvielu un vakcīnu kandidāti mazinās Covid-19 ietekmi uz cilvēku veselību.
  • Latvijas zinātnieku izstrādāto praktisko inženiertehnisko un tehnoloģisko risinājumu – tādu kā eksprestestēšana SARS-CoV-2 ātrai noteikšanai, elpināšanas aparāts uz apnojas terapijas iekārtas pamata, tehnoloģijas personāla aizsardzībai, pret-vīrusu virsmas un risinājumi virsmu un gaisa dezinfekcijai, ar anti-virālu materiālu pārklātas aizsargbrilles – ieviešana slimnīcās, skolās, transportā u.c. palīdzēs samazināt inficēšanās riskus Covid-19 laikā, kā arī ikdienā pēc krīzes. Jaunradītās informācijas komunikāciju tehnoloģijas varēs izmantot telemedicīnā, attālinātā darba organizēšanai un efektivizēšanai, kā arī attālināto un kombinēto mācīšanās pieeju īstenošanai izglītības procesā.
  • sociālo un humanitāro zinātņu pētnieki ir snieguši praktiski ieviešamas rekomendācijas, kā optimāli pārvarēt Covid-19 izraisīto ekonomisko krīzi un mazināt tās sekas uz sabiedrību. Pētniecībā iegūtie secinājumi par valsts atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas seku ierobežošanai, produktivitāti un fiskālās ilgtspējas riskiem ir izmantojami lokālā, reģionālā, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju mērogā. Zinātnieki piedāvāja risinājumus, kā uzlabot tautsaimniecības noturību pret satricinājumiem, veicināt vietējās pārtikas ražošanu un ekonomikas pašpietiekamību, mazināt Covid-19 izplatības dēļ noteikto ierobežojumu sociālo un psiholoģisko ietekmi, kā arī veicināt nodarbinātību un drošu darba vidi (tai skaitā attālinātajā darbā) Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu apstākļos. Savukārt rekomendācijas dažādu mācību platformu funkcionalitātes novērtējumam un attālināto kursu izstrādei ļaus paaugstināt komunikācijas un izglītības efektivitāti krīzes apstākļos.

Informācija par visiem projektiem pieejama LZP mājas lapā.  Ar šobrīd apstiprinātajiem VPP C-19 projektu ietvaros izstrādātajiem rezultātiem rīcībpolitikas plānošanai un ieviešanai var iepazīties šeit.  Aicinām noskatīties paneļdiskusiju„Zinātne pret Covid-19” , lai uzzinātu vairāk par rezultātiem no pašiem projektu vadītājiem. Paneļdiskusijas prezentācijas pieejamas šeit.

Ar 8. aprīļa prezentāciju un ziņojuma saturu var iepazīties šeit un ierakstu no MK sēdes var redzēt MK sēžu arhīvā.

Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai nacionāli  prioritārā nozarē ar mērķi radīt jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas un attīstīt jaunus produktus, procesus un pakalpojumus, tādā veidā veicinot šīs nozares attīstību un nacionālo stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Plašāka informācija:

Laura Bužinska, Latvijas Zinātnes padomes

Vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos

laura.buzinska@lzp.gov.lv

+371 28621469