Valsts pētījumu programma cīņā pret ēnu ekonomiku

Baltijas Starptautiskā Ekonomikas Politikas studiju centra ( Baltic International Centre for Economic Policy Studies, turpmāk BICEPS) iesniegtais projektu pieteikums “Ēnu ekonomikas izpēte Latvijā (RE:SHADE)” uzvarēja Latvijas Zinātnes padomes 2020. gada 6. maijā izsludinātajā valsts pētījumu programmas “Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” projektu pieteikumu atklātajā konkursā, kurš noslēdzās 4. jūnijā.

Šo projektu vadīs Dr. Arnis Sauka, kurš ir BICEPS asociētais pētnieks un Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) profesors. Tāpat projektā iesaistīti profesors Tālis Putniņš, profesors Frederiks Šneiders (Friederik Schneider), profesors Kolins Viljams (Colin Williams), Dr. Andris Saulītis, Dr. Dimitrijs Kravčenko, Dr. Nikolā Gavoille (Nicolas Gavoille), Dr. Anna Zasova, Juris Stinka, kā arī studenti.

Dr. Arnis Sauka komentē: “Ēnu ekonomiku pētu jau daudzus gadus un biju patīkami pārsteigts redzēt reizē projektu konkursā noteikto ļoti analītisko piegājienu šai problēmai kopā ar pielietojamības aspektu. Tā kā mums ir iestrādnes šajā jomā, esam uzlikuši ambiciozus mērķus – gan akadēmiskos, gan praktiski pielietojamos. Esam arī spējuši piesaistīt spēcīgākos starptautiskos spēkus.”

Programmas virsmērķis ir mazināt ēnu ekonomiku un veicināt iekļaujošu un uz ilgtspējīgu attīstību vērstu ekonomisko izaugsmi, kā arī produktīvas un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību, tādējādi paaugstinot sabiedrības labklājību Latvijā. Programmas mērķi ir paplašināt zināšanu un analītisko bāzi ekonomikas un finanšu nozarē, stiprināt saikni starp pētniecību un valsts rīcībpolitiku, veicināt sabiedrībā izpratni par ēnu ekonomikas negatīvo ietekmi un nodokļu saistību labprātīgas izpildes nozīmi.

Līdz 2018. gadam valsts pētījumu programmas finansēja tikai IZM, bet 2018.gada 21.jūnijā pieņemtie grozījumi Zinātniskās darbības likumā valsts pētījumu programmas ļauj īstenot un finansēt arī nozaru ministrijā, tāpēc piemēram, šī konkursa nolikumu izstrādāja Latvijas Zinātnes padome sadarbībā ar Latvijas Republikas Finanšu ministriju, no kuras arī tika piešķirts finansējums šim konkursam.

Aicinām iepazīties ar valsts pētījumu programmas “Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” projektu pieteikumu atklātā konkursa izvērtēšanas pārskatu. Izvērtēšanas pārskats pieejams

Vairāk par valsts pētījumu programmām šeit: