Valsts pētījumu programma

Informējam, ka š.g. 17. oktobrī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas telpās notika atklāšanas seminārs valsts pētījumu programmai “Latviešu valoda” (VPP)

Semināru atklāja IZM valsts sekretāres vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore, kā arī VPP Stratēģiskās padomes priekšsēdētāja Gunta Arāja

Konteksts: š.g. 8. oktobrī izsludināts VPP atklātais projektu pieteikumu konkurss. Konkursa apraksts, kā arī nolikums un tā pielikumi atrodami šeit.