Valsts pētījumu programma
Valsts pētījumu programma - Vēsture

Latvijas Zinātnes padomes izsludinātajā valsts pētījumu programmas “20. – 21. gadsimta vēstures pētniecība un cilvēkkapitāla ataudze”  atklātajā projektu pieteikumu konkursā tika saņemti četri projektu pieteikumi.

Programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, balstoties uz zinātniskās izvērtēšanas rezultātiem, pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu Latvijas Universitātes projekta “Latvijas 20.–21. gadsimta vēsture: sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi” īstenošanai.

Projekta mērķis ir mazināt Latvijas vēstures pētniecības lauka fragmentāciju, sekmēt tā starptautisko redzamību, nostiprināt publiskajā diskursā jaunus kritērijus, kā interpretēt Latvijas 20. gadsimta vēsturi, rosināt jaunas konceptuālas idejas par Latvijas valstiskuma attīstību, kā arī sekmēt jaunas vēstures pētnieku paaudzes sagatavošanu. Lai sasniegtu šo mērķi, projekta pētniecības programma paredz:

 1. sociālās morfoģenēzes ietvarā kritiski izvērtēt Latvijas 20.-21. gadsimta historiogrāfiju;
 2. mikro un mnemovēstures kontekstā pārinterpretēt Latvijas 20. gadsimta vēstures nacionālo naratīvu;
 3. remediēt Latvijas vēsturi, pievēršot uzmanību iespējām, ko piedāvā digitālās humanitārās zinātnes;
 4. atjaunināt Latvijas vēstures zinātnes cilvēkresursus sniedzot iespējas jaunajiem pētniekiem.

Kopumā projektā darbosies vairāk nekā 30 zinātnieki un studējošie. Projekta īstenotājs ir Latvijas Universitāte ar sadarbības partneriem no Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta, Daugavpils Universitātes un Liepājas Universitātes.

Līdztekus projektā iesaistīti arī Latvijas Kara muzeja un Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnieki, kā arī CLARIN-LV un DARIAH-EU eksperti digitālajās humanitārajās zinātnēs.

 • NOSAUKUMS
  • Latvijas 20.– 21. gadsimta vēsture: sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi”
 • PROJEKTA Nr.
  • VPP-IZM-Vēsture-2023/1-0003
 • PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS
  • Sākums – 15.12.2023.                                   
  • Noslēgums – 14.12.2026.
 • PROJEKTA VADĪTĀJS
  • Uldis Neiburgs
 • FINANSĒJUMS
  • 1 674 000,00 EUR