FLPP Jaunumi
Veikti grozījumi Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātā konkursa nolikumā

Ar Latvijas Zinātnes padomes rīkojumu ir veikti grozījumi Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātā konkursa nolikumā un tā pielikumos.

Būtiskākais precizējums skar pilna laika ekvivalenta (PLE) formulējumu studējošajiem. Nolikumā precizēts, ka visu studējošo kopējā slodze visā projekta īstenošanas laikā ir ne mazāka kā 3,0 PLE, ievērojot, ka studējošais ir nodarbināts projektā ar vismaz 0,25 PLE attiecīgajā projekta īstenošanas posmā.

Tāpat arī “Projekta iesnieguma” D un E daļā tiek norādīti vienīgi projekta vadītāja un galveno izpildītāju vārdi.

Precizētās dokumentu redakcijas pieejamas šeit: Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss

Atgādinām, ka 5., 6. un 7. jūlijā tiek rīkoti informatīvie semināri par Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātā konkursa projektu pieteikumu iesniegšanu. Vairāk informācijas šeit.

Reģistrācija dalībai seminārā:

5.jūlija semināram https://ej.uz/zi81

6.jūlija semināram https://ej.uz/7cg2

7.jūlija semināram https://ej.uz/jgcd