FLPP Jaunumi
Veikti grozījumi nolikumā par Ukrainas civiliedzīvotāju dalību jau īstenojamos fundamentālo un lietišķo pētījumu projektos

Lai nodrošinātu nolikumā par Ukrainas civiliedzīvotāju, kas Ukrainā pildīja akadēmiskā un zinātniskā personāla amata pienākumus, dalību jau īstenojamos fundamentālo un lietišķo pētījumu projektos (turpmāk – Nolikums) ietverto darbību atbilstošu izpildi, Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – Padome) konstatēja nepieciešamību izdarīt grozījumus Nolikumā un Nolikuma 1. Pielikumā.

Grozījumi paredz, ka iesniegums par grozījumu projekta līgumam iesniedzams līdz 2022. gada 1. novembrim.

Kā arī dzēsta Nolikuma 7.1. apakšpunktā ietvertā prasība par 1,0 pilna laika ekvivalentu Ukrainas pētnieka aktivitāšu veikšanai projekta zinātniskajā grupā un paredzētā atlīdzība līdz 2 000 euro, izsakot 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā: “7.1. pētniecības atalgojuma izmaksu finansējums Ukrainas pētniekam par aktivitāšu veikšanu projekta zinātniskajā grupā ir līdz 2 000 euro (divi tūkstoši euro) apmērā mēnesī, ieskaitot visus nodokļus un saskaņā ar projekta īstenotāja atalgojuma politiku”.

Tāpat arī 7. punkts ir papildināts ar 7.2. apakšpunktu, ietverot prasību par 0,3 pilna laika ekvivalentu Ukrainas pētnieka aktivitāšu veikšanai projekta zinātniskajā grupā katrā projekta īstenošanas mēnesī, izsakot 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.2. Ukrainas pētnieks ir nodarbināts projektā ar vismaz 0,3 pilna laika ekvivalentu (turpmāk – PLE) katrā īstenošanas mēnesī.”

Aicinām projektu īstenotājus iepazīties ar Nolikuma aktuālo versiju.