Valsts pētījumu programma
Veikti grozījumi nolikumā par Ukrainas civiliedzīvotāju dalību jau īstenojamos valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” 1. un 2. kārtas projektos

Lai nodrošinātu nolikumā par Ukrainas civiliedzīvotāju, kas Ukrainā pildīja akadēmiskā un zinātniskā personāla amata pienākumus, dalību jau īstenojamos valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” 1. un 2. kārtas projektos (turpmāk – Nolikums) ietverto darbību atbilstošu izpildi, Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – Padome) konstatēja nepieciešamību izdarīt grozījumus Nolikumā un Nolikuma 1. Pielikumā.

Grozījumi paredz, ka iesniegums par grozījumu projekta līgumam iesniedzams līdz 2022. gada 21. novembrim.

Iesniegumu konkursa ietvaros aktivitāšu īstenošanai projektos, kuri ir attiecināmi uz  2021. un 2022.gada  VPP,  pieejamais kopējais piešķirtais valsts budžeta finansējums ir 140 000 euro (viens simts četrdesmit  tūkstoši euro) (turpmāk – kopējais finansējums), kura mērķis ir nodrošināt Ukrainas pētniekam pētniecības atalgojumu par aktivitāšu veikšanu projektā (turpmāk – pētniecības atalgojums), un segt netiešo izdevumu izmaksas. Padome piešķir pētniecības atalgojumu un finansējumu par netiešo izdevumu izmaksu segšanu projektam kā papildu finansējumu aktivitāšu īstenošanai.

Aicinām projektu īstenotājus iepazīties ar Nolikuma aktuālo versiju.