Vēl var pieteikties intelektuālā īpašuma licencēšanas starpnieku konkursam

Intelektuālā īpašuma licencēšanas starpnieku konkursa mērķis ir veicināt intelektuālā īpašuma licencēšanas starpniecības pakalpojumu ieviešanu, jo īpaši tos, kuri izmanto modernus digitālos rīkus (piemēram, mākslīgo intelektu). Minētajiem pakalpojumiem būtu jāveicina tādu tehnoloģiju vai uzņēmējdarbības licencēšanu, kas pieder Eiropas jaunuzņēmumiem un MVU.

Starpniecības pakalpojumiem jābūt starptautiskiem, aptverot vismaz trīs ES dalībvalstis vai asociētās valstis. Ir iespējami arī pakalpojumi, lai saskaņotu jaunuzņēmumus un MVU, kas veic uzņēmējdarbību atbilstīgās valstīs, ar uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs. Vairāk informācijas: https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/intellectual-property-licensing-intermediaries-smp-cosme-2021-ipli_en

Atbilstība: pieteikumu var iesniegt atsevišķi pieteikuma iesniedzēji vai konsorcijs, kurā ir vairāki atbilstīgie pieteikumu iesniedzēji. Fiziskas personas NAV tiesīgas saņemt atbalstu.

Ilgums: Projektiem parasti jāilgst no 12 līdz 18 mēnešiem.

Projekta budžets: Pieejamais budžets ir EUR 800 000. Šo budžetu iespējams palielināt ne vairāk kā par 20 %. Paredzams, ka konkursā tiks finansēti četri līdz seši pieteikumi. Paredzams, ka projektu budžeti (maksimālā granta summa) vienam projektam būs no EUR 125 000 līdz EUR 200 000.

Pieteikumu iesniegšana: elektroniskās iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 22. februāris plkst. 17.00 (pēc Briseles laika). Saite uz iesniegšanas sistēmu ir pieejama Finansējuma un piedāvājumu portālā.