Apvārsnis Eiropa
Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros “Apvārsnis Eiropa” pasākums

Vidzemes inovāciju nedēļas ietvarā aicinām piedalīties tiešsaistes pasākumā- Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” sniegtās iespējas.

Datums: 21. februāris

Laiks: 10.00-13.00

Norises vieta: tiešsaiste, reģistrējoties šeit.

Pasākumā būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju atbalsta programmu “Apvārsnis Eiropa” 2021. – 2027. gadam. Nacionālais kontaktpunkts (NKP) prezentēs ieskatu programmā, veidojot izpratni par zinātnisko institūciju, uzņēmumu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju iespējām piedalīties konkursos un saņemt finansējumu. Dalībniekiem būs iespēja uzzināt informāciju par administratīvajiem un finanšu jautājumiem, kuri var rasties projekta pieteikšanas laikā.  NKP eksperti sniegs ieskatu tematiskajos konkursos (mobilitāte, kultūra digitālā joma, bioekonomika un dabas resursi). Savukārt, pasākuma otrajā daļā semināra dalībnieki tiks informēti par EIT FOOD sniegtajām iespējām, lai atbalstītu sadarbību starp patērētājiem, uzņēmumiem, jaunuzņēmumiem, pētniekiem un studentiem no visas Eiropas. Kā arī par Eiropas Partnerības (Innovative SMEs/Eurostars) iespējām un par lielāko finanšu atbalsta programmu – Eiropas Inovāciju padome (EIC).

Vidzemes inovāciju nedēļas programma:

  1. Ieskats ES pētniecības un inovāciju programmā “Apvārsnis Eiropa” Jānis Ancāns
  2. Ieskats juridiskajos un finanšu jautājumos Inga Šīrante
  3. Par programmu Marijas Sklodovskas Kirī aktivitātēm Liene Ekša
  4. Ieskats 2. klāsteri (Kultūra, Jaunrade un iekļaujoša sabiedrība) Darja Aksjonova 
  5. Ieskats 4. klāsterī (Digitālā joma, Rūpniecība, Kosmoss) Jūlija Asmuss
  6. Ieskats 6 klāsterī (Dabas resursi, Bioekonomika, Pārtika) Aiga Salmiņa, Lāsma Brenča
  7. EIT FOOD sniegtās iespējas Alīna Dolmate
  8. Eiropas Partnerības Innovative SMEs/Eurostars Laura Kunga-Jēgere
  9. Ieskats Eiropas Inovāciju padomē (EIC) Marija Plotniece

Plašāku par pasākumiem Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros varat apskatīt šeit .