Valsts pētījumu programma

Informējam, ka š.g. 22. oktobrī Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas (EM) telpās notika atklāšanas seminārs valsts pētījumu programmai “Energētika” (VPP)

Semināru atklāja EM valsts sekretāra vietnieks Jānis Patmalnieks, uzrunas teica arī Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vadošais nozares eksperts/RIS3 vienības vadītājs Jānis Paiders un Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs Jānis Kloviņš.

Ekonomikas ministrijas pārstāvji Helēna Rimša, Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta vecākā eksperte, Andžela Pētersone, Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta vecākā eksperte, Gunārs Valdmanis, Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktora vietnieks, Andrejs Apaņuks, Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta direktors sniedza prezentāciju par VPP “Enerģētika” izsludināto konkursu uzdevumiem un sagaidāmajiem rezultātiem 

Par VPP projektu pieteikumu konkursa organizāciju un projektu pieteikumu iesniegšanu stāstīja Latvijas zinātnes padomes vecākais eksperts Ingmārs Kreišmanis un vecākā referente Jeļena Blazarene 

Konteksts: š.g. 11. un 12. oktobrī VPP “Enerģētika” ietvaros izsludināti četri VPP atklātie projektu pieteikumu konkursi. Konkursa apraksti, kā arī nolikumi un to pielikumi atrodami: