Projekti un projekta konkursi
Zināmi valsts pētījumu programmas “Aizsardzības inovāciju pētījumu programma” projektu konkursa rezultāti

Aizsardzības ministrijas īstenotās valsts pētījumu programmas “Aizsardzības inovāciju pētījumu programma” (programma) ietvaros 2021. gada 1. novembrī tika izsludināts atklātais projektu pieteikumu konkurss (konkurss). Līdz 15. novembrim konkursā tika iesniegti 12 projektu pieteikumi, lai īstenotu Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojuma Nr. 537 “Par valsts pētījumu programmu “Aizsardzības inovāciju pētījumu programma”” (MK rīkojums) definētos uzdevumus.

Viens projekta pieteikums tika noraidīts, jo neatbilda administratīvās atbilstības kritērijiem. Latvijas Zinātnes padome (LZP) nodrošināja pārējo 11 iesniegto projektu pieteikumu ārvalstu zinātnisko ekspertīzi, katram projekta pieteikumam piesaistot divus neatkarīgus ārvalstu zinātniskos ekspertus atbilstoši “Apvārsnis Eiropa” vērtēšanas pieejai un principiem. Visi ārvalstu neatkarīgie zinātniskie eksperti darbu pabeidza 2. decembrī. Visi projekta pieteikumi tika izvērtēti kā atbilstoši noteiktajam kvalitātes slieksnim.

Ārvalstu zinātniskie eksperti kopumā augsti vērtēja iesniegtos projektu pieteikumus, to iesniedzējus un kopējo Latvijas zinātnisko un inovāciju kapacitāti. Vienlaikus ārvalstu eksperti vērsa uzmanību uz nepieciešamību palielināt projektu ietvaros izstrādāto tehnoloģiju testēšanas aktivitātes, kā arī sniedza citas rekomendācijas atbilstoši projekta tematikai.  Vairāk informācijas par programmas zinātnisko ekspertīzi LZP publicēs pārskatā 2022. gada sākumā.

Visus projektu pieteikumus atbilstoši nozares specifiskajiem kritērijiem izvērtēja arī Aizsardzības ministrijas un Nacionālo Bruņoto spēku pārstāvji (katram projekta pieteikumam divi eksperti). Pamatojoties uz valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtību, konkursa nolikumu, zinātniskās ekspertīzes un nozares kritēriju izvērtēšanas rezultātiem, programmas īstenošanas un uzraudzības komisija 9. decembrī pieņēma lēmumu par trīs projektu pieteikumu finansēšanu, kā arī astoņu projektu pieteikumu noraidīšanu. Rezultātā tiks finansēti projektu pieteikumi visos MK rīkojuma noteiktajos uzdevumos.

Programmas konkursā finansējumu ir ieguvuši šādi projekti:

Finansētie projekti tiks īstenoti sākot ar 2021. gada decembri, to īstenošana noritēs līdz 2023. gada decembrim. Projektu īstenotājiem būs jāiesniedz arī projektu vidusposma un noslēguma zinātniskie pārskati, kurus izskatīs ārvalstu zinātniskie eksperti, sniedzot vērtējumu par projektu īstenošanu atbilstoši plānotajam, kā arī izvērtējot to zinātnisko sniegumu. Projektu īstenošanu uzraudzīs arī LZP un programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, tai skaitā sekojot līdzi projektu ieguldījumam aizsardzības nozarei nepieciešamu tehnoloģiju izstrādē. Projekta rezultāti, ja tiem netiks noteikta ierobežota pieejamība, pēc to publicēšanas būs pieejami gan projektu īstenotāju, gan LZP tīmekļvietnē.

Programmas virsmērķis ir jaunu zināšanu, prasmju un risinājumu attīstība valsts aizsardzības nozarei prioritārās pētniecības un tehnoloģiju jomās. Programmas mērķis – sekmēt tehnoloģiju pārnesi, kā arī inovatīvu lietišķi izmantojamu risinājumu un produktu attīstību atbilstoši valsts aizsardzības nozares, kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) politikas plānošanas dokumentos noteiktajām aizsardzības tehnoloģiju prioritātēm.

Programmas uzdevums ir jauna vai uzlabota produkta, prototipa vai tehnoloģiskā risinājuma izveide kādā no šādām jomām:

  1. Kiberdrošība, elektroniskā karadarbība un fotoniskās ierīces drošiem sakariem un kibertelpas kontroles ekonomiskākiem risinājumiem;
  2. Robotika, multifunkcionālā sensorika, bezpilota sistēmas un saistītie autonomijas risinājumi;
  3. Karavīru aprīkojuma sistēmas, tai skaitā individuālais ekipējums un tekstila tehnoloģijas, valkājamā elektronika.

Programmas kopējais valsts budžeta finansējums ir 1 500 000 eiro.  Programmu finansē no Aizsardzības ministrijas budžeta bāzē valsts budžeta apakšprogrammai 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Programmas ietvaros tiks finansēti trīs projekti. Viena projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši (laika posmā no 2021. līdz 2023. gadam).

Papildu informāciju par programmu skatīt šeit.