Uz pirmo sarunu LZP sociālo zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš, kurš ir arī Baltic Studies centre pētnieks, aicina žurnālisti Sandru Kropu, raidījumu “Zināmais nezināmajā” un  “Izziņas impluss” žurnālisti.
Viņi kopīgi izzina, kas ir zinātnes komunikācija un kā to pēc iespējas labāk īstenot.