Piektajā “ZINĀTNES ZĪMES” ierakstā Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš aicina uz sarunu par projektu pieteikumu sagatavošanu Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta direktori, Valsts izglītības attīstības aģentūras programmas Apvārsnis 2020 Latvijas Nacionālā kontaktpunkta vecāko eksperti juridiskajos un finanšu jautājumos Ingu Šīranti, kura arīdzan studē doktorantūrā Latvijas Universitātes Biznesa,vadības un ekonomikas fakultātes programmā “Ekonomika un vadība”.