Sestajā “ZINĀTNES ZĪMES” ierakstā Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu komisijas pārstāvis, Baltic Studies centre pētnieks Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš aicina uz sarunu Jāni Paideru -Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) vienības vadītāju Izglītības un Zinātnes ministrijā, saistībā ar Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam sabiedrisko apspriešanu, kas notiek līdz 13. augustam. Vairāk: https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4188-aicina-iesaistities-zinatnes-tehnologijas-attistibas-un-inovacijas-pamatnostadnu-2021-2027-gadam-sabiedriskaja-apspriesana