Šoreiz Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu komisijas pārstāvis, Baltic Studies centre pētnieks Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš aicinājis uz sarunu Latvijas Zinātnes padomes direktori, Dr. Phys. Gitu Rēvaldi par Latvijas Zinātnes padomi – tās tagadējo vietu zinātnes ekosistēmā un nākotnes vīziju.