Par konsultatīvās zinātnieku padomes personālsastāvu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumu Nr.408 “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” 14. punktu un Latvijas Zinātnes padomes Konsultatīvās zinātnieku padomes nolikuma 4. punktu, apstiprināts Konsultatīvās zinātnieku padomes personālsastāvs:

Tālis Juhna

Tālis Juhna

konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, LZP Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisijas pārstāvis
Eduards Baķis

Eduards Baķis

Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvis
Raivis Bičevskis

Raivis Bičevskis

LZP Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis
Jānis Gardovskis

Jānis Gardovskis

LZP Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis
Baiba Rivža

Baiba Rivža

LZP Sociālo zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis
Biruta Bankina

Biruta Bankina

LZP Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis
Aigars Jirgensons

Aigars Jirgensons

LZP Dabaszinātņu ekspertu komisijas pārstāvis
Alvis Brāzma

Alvis Brāzma

Latvijas izcelsmes diasporas pārstāvis
Ivars Kalviņš

Ivars Kalviņš

Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis
Edmunds Valantis

Edmunds Valantis

Ekonomikas ministrijas pārstāvis bez balss tiesībām

Par Latvijas Zinātnes padomes konsultatīvās zinātnieku padomes (LZP KZP) sēdēm