Normatīvie akti

Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība“  

Ministru kabineta 2018. gada 12. septembra noteikumi Nr. 433 “Par valsts pētījumu programmu “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

 

Konkursa nolikums