karogs

MSCA4Ukraine ļaus pētniekiem no Ukrainas turpināt darbu akadēmiskajās un neakadēmiskajās organizācijās ES dalībvalstīs un Apvārsnis Eiropa asociētajās valstīs, vienlaikus saglabājot savus sakarus ar pētniecības un inovāciju kopienām Ukrainā.

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes (MSCA) reaģē uz Eiropas pastāvīgo vajadzību pēc ļoti kvalificēta un noturīga cilvēkkapitāla bāzes pētniecībā un inovācijās. Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes sniedz nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot pētniekiem jaunas zināšanas un iemaņas, starptautisku starpnozaru pieredzi. To nodrošina sniegtais atbalsts pētnieku apmācībām un mobilitātēm, izmantojot augšupejošu (bottom up) un uz izcilību balstītu pieeju pētniecībā, veidojot doktorantūras tīklus, piešķirot pēcdoktorantūras stipendijas, veicinot personāla apmaiņu un uzlabojot iedzīvotāju informēšanas sistēmu.

 

Eiropas Komisijas informācijas dienas 2021:

2023.gada projektu konkursi:

Konkursa nosaukums Konkursa atvēršana Iesniegšanas termiņš Budžets €
MSCA-DN-2023

Doctoral networks

30/05/23 28/11/23 434,8 million
MSCA-PF-2023

Postdoctoral fellowship

12/04/23 13/09/23 260,5 million

HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01-01

European Researchers' Night and Researchers at Schools 2024-2025
26/06/23 25/20/23 15,4 million
MSCA-SE-2023

Staff Exchanges

05/10/23 26/02/24 78,5 million
MSCA-Cofund-2023

Co-Funding of regional, national and international programmes

10/10/23 08/02/24 96,6 million

Avots: MSCA darba programma 2023. – 2024. gadam