Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes (MSCA) reaģē uz Eiropas pastāvīgo vajadzību pēc ļoti kvalificēta un noturīga cilvēkkapitāla bāzes pētniecībā un inovācijās. Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes sniedz nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot pētniekiem jaunas zināšanas un iemaņas, starptautisku starpnozaru pieredzi. To nodrošina sniegtais atbalsts pētnieku apmācībām un mobilitātēm, izmantojot augšupejošu (bottom up) un uz izcilību balstītu pieeju pētniecībā, veidojot doktorantūras tīklus, piešķirot pēcdoktorantūras stipendijas, veicinot personāla apmaiņu un uzlabojot iedzīvotāju informēšanas sistēmu.

Eiropas Komisijas informācijas dienas 2021:

2024. un 2025. gada projektu konkursi

Konkursa nosaukums

Konkursa atvēršana

Iesniegšanas termiņš

Budžets €

MSCA-DN-2024

Doctoral networks

29/05/24

27/11/24

608,6 million

MSCA-DN-2025

Doctoral networks

28/05/25

25/11/25

458,7million

MSCA-PF-2024

Postdoctoral fellowship

23/04/24

11/09/24

417,2 million

MSCA-PF-2025

Postdoctoral fellowship

09/04/25

10/09/25

274,6 million

MSCA-SE-2024

Staff Exchanges

19/09/24

05/02/25

99,5 million

MSCA-SE-2025

Staff Exchanges

27/03/25

08/10/25

82,8 million

MSCA-Cofund-2024

Co-Funding of regional, national and international programmes

23/04/24

26/09/24

104,8 million

MSCA-Cofund-2025

Co-Funding of regional, national and international programmes

23/01/25

24/06/25

101,8 million

HORIZON-MSCA-2025-CITIZENS-01-01

European Researchers' Night and Researchers at Schools 2024-2025

17/06/25

22/20/25

16,3 million

Avots: MSCA darba programma 2023. – 2025. gadam