Datums 18. oktobris, 2023
Laiks13.00–16.00
Vieta Rīga, Elizabetes 55

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

5g techritory notiek apvārsnis pasākums

Latvijas Zinātnes padome sadarbībā ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju, Izglītības un zinātnes ministriju 5G Techritory 2023 foruma ietvaros 18. oktobrī plkst.13.00-16.00 rīko koprades pasākumu par Eiropas Savienības ietvarprogramas “Apvārsnis Eiropa” civilās drošības un kiberdrošības tēmām - "Civil Security and Cyber Security for Horizon Europe Projects".  Semināra darba valoda - angļu.

Dalība seminārā ir bez maksas, bet iepriekš jāreģistrējas līdz 13. oktobrim šeit.

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību un konsorciju veidošanas iespējas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" projektiem.

Pasākuma vēstnieks ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, un augsta līmeņa kiberdrošības un komunikācijas eksperts Deivids Lunds (David Lund) iepazīstinās ar redzējumu par aktuālajiem izaicinājumiem un iespējām civilās drošības un kiberdrošības jomā. 

Koprades pasākumā būs prezentācijas par pašreizējiem un turpmākajiem projektu konkursiem un darba grupu diskusijas par programmas "Apvārsnis Eiropa" 3. kopas "Civilā drošība un kiberdrošība" tēmām:

  • noturīga infrastruktūra;
  • paaugstināta kiberdrošība;
  • ES ārējo robežu efektīva pārvaldība;  
  • pret katastrofām noturīga Eiropas sabiedrība;
  • labāka ES un tās iedzīvotāju aizsardzība pret noziedzību un terorismu;
  • pastiprināta pētniecība un inovācija drošības jomā.

Pasākuma mājaslapa: https://www.5gtechritory.com/civil-security-and-cyber-security-co-creation-event-for-horizon-europe-projects/