Datums 27.–28. septembris, 2023
LaiksVisu dienu
Vieta Tiešsaitē
cluster-6_food

27. un 28. septembrī notiks Eiropas komisijas rīkotas Apvārsnis Eiropa 6. klastera “Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide”  informācijas dienas par 2024. gada konkursiem.

Pasākuma mērķis:

  • Informācijas izplatīšana par 6. klastera galvenajiem politikas mērķiem ieinteresētajām pusēm.
  • Izpratnes veicināšana par priekšlikuma sagatavošanas un pieteikšanās procesa elementiem, kā arī galvenajiem veiksmes faktoriem.
  • Tīklošanās, iespēju piedāvāšana pretendentiem, klātienes tikšanās un individuālas diskusijas.

2 dienu pasākuma laikā pretendenti iegūs padziļinātu informāciju par 2024. gada Apvārsnis Eiropa 6. klastera darba programmas konkursiem, kas aptver šādus 7 tematus:

  • Bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi
  • Ilgtspējīgas, dabai draudzīgas pārtikas sistēmas
  • Aprites ekonomika un bioekonomika​
  • Klimata neitralitāte un nulles piesārņojums
  • Piekrastes, okeāni un ūdeņi​
  • Piekrastes, pilsētu un lauku  kopienas​
  • Zaļais kurss un digitālie risinājumi​

Pasākuma laikā Eiropas komisijas pārstāvji prezentēs detalizētu informāciju par konkursiem, vērtēšanas procesu, kā arī dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus.

Pasākumu dienas kārtība un praktiskāka informācija pieejama pasākuma mājaslapā šeit.