Latvijas Zinātnes padome saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālās statistikas tīmekļvietni – https://lzp.gov.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Latvijas Zinātnes padomes tīmekļa vietne prasībām atbilst daļēji turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt infomācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu.
  • Dažās sadaļās var būt nepietiekami krāsu kontrasti.
  • Mainot teksta izmēru, sākumlapā liela teksta izmērā pārklājas daļa teksta un satura elementi, nav izlasāms viss teksts.
  • Ar TAB taustiņu netiek izcelta fokusēšanās uz galvenās navigācijas sadaļām u.c. saitēm.
  • Meklēšanas ievadlauciņam var piekļūt ar klaviatūru, taču praktiski to nevar atrast, jo netiek izcelts fokusējoties ar TAB palīdzību.

Šī pēdējo reizi tika izvērtēta 25.02.2022. Izvērtēšanu veica SIA “Digibold”. 

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: 

Atjaunots izvērtēšanas protokols tiks pievienots tuvākajā laikā.
 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam sazināties ar mums, lai atrastu atbilstošāko risinājumu.

 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: pasts@lzp.gov.lv

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

 

Sūdzību iesniegšana

Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu pieprasījumu, Jūs varat iesniegt sūdzību:

Latvijas Zinātnes padome

Smilšu iela 8, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67228421

E-pasts: pasts@lzp.gov.lv

Tīmekļvietne: www.lzp.gov.lv

Ja ,jūsuprāt, neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 2021. gada janvārī. Atjaunots izvērtēšanas protokols tiks pievienots tuvākajā laikā.

Šo paziņojumu apstiprināja LZP direktora p.i. Diāna Laipnience.