Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Afektīvas un traucētas balss stimulu neirālā apstrāde kustību uzdevumu laikā: EEG pētījums

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0159

Finansējums

296 518 EUR

Projekta vadītājs

Baiba Trinīte       baiba.trinite@liepu.lv

Projektu īsteno

Liepājas Universitāte

Zinātnes nozare

Veselības un sporta zinātnes; Psiholoģija

Kopsavilkums

Verbālā komunikācija ir svarīgs izglītības un darba vides komponents, kurā būtiska nozīme ir cilvēka balsij. Balss zinātnē ir relatīvi maz pētījumu, kuros būtu analizēta afektīvā vai traucētā balsī izteiktu instrukciju ietekme uz noteiktu uzdevumu izpildi. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt emocionālās prosodijas un traucētas balss ietekmi uz verbālo instrukciju neirālo apstrādi kustību uzdevumu izpildes laikā. Pētījuma galvenā metode: elektroencefalogrāfijas (EEG) mērījumi. Pētījuma uzdevumi ir (1) iegūt EEG datus un mērīt kustību uzdevumu izpildes ātrumu saistībā ar verbālām instrukcijām, kas izteiktas emocionālā (dusmīga vs priecīga) un neitrālā balsī, disfoniskā/normofoniskā balsī; (2) izpētīt emocionāli piesātinātas un traucētas balss stimulu neirālās apstrādes īpatnības, lai veicinātu šo procesu labāku izpratni. Pētnieku grupai ir nepieciešamais aprīkojums un ekspertīze, lai nodrošinātu balss stimulu ierakstīšanu un analīzi un veiktu mobīlās EEG mērījumus eksperimentālos apstākļos. Šī pētniecības projekta pieteikuma ideja ir balstīta Runas un balss izpētes laboratorijā agrāk veiktu pētījumu atziņās par Latvijas skolotāju balss veselību un noteiktu balss parametru kvalitātes ietekmi uz klausīšanās un uzmanības spējām skolēniem. Projekts ir starpdisciplinārs, tas iekļauj balss zinātnes un neiropsiholoģijas teoriju un praksi.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss