andrew-buchanan-yOTcOuHK4og-unsplash-scaled-e1602681918827-2048x1366.jpg

Aprites ekonomikas risinājumi veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanā vides aizsardzības un sabiedrības veselības mērķu nodrošināšanai (Panacea)

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0299

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Silvija Kalniņš

julija.gusca@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumiSadarbība Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumi Sadarbība "

Kopsavilkums

Projekta “Sabiedrības veselības un vides piesārņojuma novēršana, izmantojot aprites ekonomikas pieeju veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanā (Panacea)” vispārējais mērķis ir izstrādāt ceļvedi lēmumu pieņēmējiem un veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem par to, kā efektīvi, videi drošā, ilgtspējīgā un izmaksu efektīvā veidā valorizēt dezinficētos veselības aprūpes atkritumus līdz vērtīgiem resursiem , ievērojot aprites ekonomikas principus.

Projekta pamatā ir secīga polimodelēšanas pieeja, kurā apvienotas tādas metodes kā 1)esošo pētījumu analīze, 2)indikatoru analīzes metode, 3) daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas analīze (MCDA), 4) aprites cikla novērtējums (LCA), 5) sociālā aprites cikla novērtēšjums (S-LCA), 6) ekonomiskā analīze (izmaksu un ieguvumu metode, apites cikla izmaksu analīze (LCCA) un 7) eksperimentālā testēšana.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss

"