Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Ar helatēšanu stabilizētu organo-lambda3-bromānu elektroķīmiska iegūšana

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0595

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Igors Sokolovs, sokolovs.igors@gmail.com

Projektu īsteno

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Zinātnes nozare

Ķīmija

Kopsavilkums

Pētniecības projekta zinātniskais mērķis ir videi draudzīgu, ilgspējīgu un mērogojamu sintēzes metodoloģiju izstrāde stabilizētu organo-lambda3-bromānu elektroķīmiskai iegūšanai dalītajā elektroķīmiskajā šūnā un elektroķīmiskajā plūsmas reaktorā. Projekta rezultātus plānots ziņot 2 starptautiskās publikācijās (Scopus referētajos žurnālos ar IF vismaz 50% no attiecīgās nozares vidējā) un 4 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. Projekta darbības laikā tiks izstrādāts un aizstāvēts viens promocijas darbs un viens maģistra darbs.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss