Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Aspartilproteāžu strukturas un dinamikas pētījumi ar mērķi attīstīt selektīvu malārijas plazmepsīnu inhibitoru izstrādi

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0012

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Raitis Bobrovs   

Projektu īsteno

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Zinātnes nozare

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija; Bioloģija 

Kopsavilkums

Malārija ir plaši izplatīta, nāvējoša parazītiska slimība. Līdz šim, malārijas ārstēšanai ir izstrādātas vairākas zāļvielas, taču rezistentu malārijas parazītu izplatība liek zinātniekiem meklēt jaunus malārijas ārstēšanas veidus un zāļu vielu mērķus. Plasmepsīni (plm), malārijas apspartilproteāzes, ir potenciāli pretmalārijas līdzekļu mērķi, tomēr līdz šim izstrādātie plm inhibitori ir ar samērā zemu selektivitāti. Zināms, ka plm inhibitoru selektivitāte daļēji tiek panākta lietojot inhibitorus, kas saistās plm atvērtajā konformācijā, tādēļ kā darba mērķis izvirzīts: izprast plm aktīvā reģiona beta-cilpas mobilitāti un tās lomu inhibitora saistīšanās procesā. Enzīma dinamiskas, kinētisko un termodinamisko parametru, kā arī modeļinhibitoru saistīšanās/disociācijas procesa raksturošanai paredzēts izmantot KMR, ITC, kristalogrāfijas un molekulārās dinamikas metodes.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss