Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Atjaunojamo ogļūdeņražu iegūšana hidroapstrādē no alternatīvām izejvielām selektīvu cēlmetālu katalizatoru klātbūtnē

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0027

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Kristaps Māliņš

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Ķīmijas inženierzinātne;  Inženierzinātnes un tehnoloģijas              

Kopsavilkums

Augošais pieprasījums pēc enerģijas un fosilajam degvielām ir izraisījis lielu interesi par atjaunojamo degvielu ražošanu. Dažādu augu eļļu, dzīvnieku tauku un to glicerīdu katalītiska konversija atjaunojamos ogļūdeņražos jeb “zaļajā dīzelī” ir daudzsološa alternatīva fosilajai degvielai. Zaļais dīzelis parasti sastāv no nesazarotiem alkāniemun to raksturo augsts cetāna skaitlis, termiskā un oksidācijas stabilitāte, nenozīmīgs skābekļa un sēra saturs, tāpēc tas augstvērtīgs dīzeļdegvielas aizstājējs. Projekta ietvaros tiks pētīta vietējās izcelsmes rapšu eļļas hidroapstrāde atjaunojamo ogļūdeņražu iegūšanai, izmantojot jaunus uznestos cēlmetālu (Re, Pd, Pt, Ru, Rh) katalizatorus. Tiks noteikta katalizatoru selektivitāte un aktivitāte atkarībā no izmantotā cēlmetāla, matricas un hidroapstrādes apstākļiem. Daži cēlmetāli kā Ru uzrāda ievērojamu efektu uz ogļūdeņražu -C-C- saites šķelšanu. Šo efektu var izmantot dažāda oglekļa ķēdes garuma atjaunojamo ogļūdeņražu “zaļo šķīdinātāju” sintēzei. Par projekta mērķi tiek izvirzīta augstas pievienotās vērtības piesātināto nesazaroto ogļūdeņražu jeb zaļā dīzeļa un zaļā šķīdinātaja sintēze cēlmetālu katalizatoru klātbūtnē bez-šķīdinātāja vidē, vieglos hidroapstrādes apstākļos. Sagaidāmie rezultāti ietver vairākas zinātniskās publikācijas, tehnoloģiju aprakstus selektīvu katalizatoru iegūšanai un to pielietojumu ogļūdeņražu sintēzē un bakalaura vai maģistra studentu iesaistīšanu darbu izstrādei šajā tēmā.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss