Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Ātras reakcijas laika un augstas efektivitātes uz GaN tranzistoriem bāzēta bezsuku līdzstrāvas motora pārveidotājs ar divkāršu barošanas avotu

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0298

Finansējums

209 999 EUR

Projekta vadītājs

Kaspars Kroičs    kaspars.kroics@rtu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Kopsavilkums

Projektā paredzēts izstrādāt jaunus tehnoloģiskos risinājumus un vadības metodes uz jaunākās paaudzes GaN tranzistoriem balstītam invertoram ar diviem barošanas avotiem, kas vada trīsfāžu pastāvīgo magnētu motoru. Lai gan vienkārša tranzistoru nomaiņa uz GaN tranzistoriem ļauj uzlabot invertora efektivitāti pati par sevi, nākas sastapties ar tādiem izaicinājumiem kā strauju sprieguma izmaiņu ietekme uz motora izolāciju, nepieciešamību pēc ātrdarbīgas vadības sistēmas, speciāli pielāgotu fitlru izstrādes un vairākiem citiem izaicinājumiem, kuriem tiks meklēti risinājumi šī projekta ietvaros. Tiks pētīta dažādu invertora risinājumu ietekme uz motoru un izstrādāti augsta jaudas blīvuma filtri. Projektā paredzēts izstrādāt vadības metodes, kas ļaus saīsināt motora pārejas procesu laiku, ļaujot ātri mainīt tā ātrumu un pozīciju. Pēc projekta beigām izstrādātās tehnoloģijas varēs tikt pielietotas komerciālos produktos, projektā paredzēts izstrādāt divpadsmit zinātniskās publikācijas.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss