Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Augsta jaudas blīvuma induktīvās bezvadu enerģijas pārvades sistēmas ar jauniem daudzspoļu risinājumiem dinamiskai bateriju uzlādei

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0252

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Jānis Zaķis  

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Kopsavilkums

Pētnieciskais projekts ir veltīts visaptverošai teorētiskai un eksperimentālai bezvadu elektroenerģijas pārvades sistēmu ar daudzspoļu risinājumiem izpētei, kas paredzēti bateriju uzlādei. Projekta galvenais mērķis ir palielināt šo sistēmu jaudas blīvumu un efektivitāti, izstrādājot un eksperimentāli pārbaudot jaunus energoelektronikas pārveidotājus. Jauni bezvadu enerģijas pārvades sistēmu energoelektronikas pārveidotāji, kas veidoti balstoties uz daudzspoļu risinājumiem, ļauj pielāgot savu darbību pie dažādām primārās un sekundārās spoles attālumiem. Jaunu pusvadītāju tehnoloģiju ieviešana kopā ar adaptīvu ātras reaģēšanas regulēšanu ļaus palielināt sistēmas lietderības koeficientu/jaudas blīvumu pie dažādiem saķēdējuma koeficientiem. Projektā tiks izveidots bezvadu enerģijas uzlādes sistēmas fizikālais modelis dinamiskai bateriju uzlādei un salīdzināts ar jau zināmiem risinājumiem. Projekta iespējamā ietekme (jaunās pārveidotāju topoloģijas, veiktspējas, jaudas blīvuma un efektivitātes optimizācijas metodes) veicinās un attīstīs bezvadu elektroenerģijas pārvades iespējas.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurs