Vispārīgā informācija

Sākums  15.12.2022. Noslēgums 14.12.2026.

Projekta numurs

VPP-IZM-CERN-2022/1-0001

Finansējums

1 395  000 EUR

Projekta vadītājs

Kārlis Dreimanis
karlis.dreimanis@rtu.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Rīgas Tehniskā Universitāte

Zinātnes nozare

Fizika un astronomija
Mašīnbūve un mehānika

Kopsavilkums

Projekta virsmērķis ir turpināt stiprināt Latvijas zinātnisko kopienu un pētniecisko kapacitāti augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomās, kā arī veicināt Latvijas zinātnisko institūciju sadarbību ar CERN. Projekta ietvaros, sadarbojoties Rīgas Tehniskajai universitātei, Latvijas Universitātei un Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas Institūtam, tiks veikta pētniecība fundamentālajā daļiņu fizikā Kompaktā Mionu Solenoīda (CMS) eksperimentā CERN, galvenokārt, fokusējoties uz Top kvarka fizikas mērījumiem un MIP Timing Detector (MTD) apakšdetektora sistēmas izstrādi. Līdztekus augstas enerģijas fizikai, projekta pētnieku grupa turpinās zinātnisko iesaisti vairākos CERN paātrinātāju tehnoloģiju izpētes projektos, tajā skaitā projektos, kuru pētnieciskie rezultāti ir ar augstu atdevi sabiedrībai. Projekta laikā Latvijas jaunie zinātnieki, doktoranti un maģistranti iegūs iespēju veikt pasaules klases pētnieciskās aktivitātes daļiņu fizikā un progresīvu paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšanā, sadarbojoties ar pasaulē vadošajiem pētniekiem attiecīgajās zinātnes jomās. Projekta gaitā liels uzsvars tiks likts arī uz sabiedrības informēšanu un izglītošanu par veikto zinātnisko aktivitāšu nozīmīgumu un vērtību.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas”

Rezultāti

-

Rīcībpolitikas nodevums

-