Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Augsti efektīva ferulskābes izdalīšana no lauksaimniecības industrijas blakusproduktiem ar celulozi degradējošiem enzīmiem (FerulCelluZyms)

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0323

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Vitalijs Radenkovs           

Projektu īsteno

Dārzkopības institūts

Zinātnes nozare

Vides biotehnoloģija; Ķīmija

Kopsavilkums

Vēsturiski nozīmīgie kultūraugi Triticum aestivum L. un Secale cereale L. tiek plaši izmantoti maizes produktu ražošanā. No kopējā saražoto graudu apjoma ap 85% izlieto cieti saturošās endospermas (miltu) ieguvei, kamēr atlikusī daļa, ko veido 10-15% kliju un 3% dīgstu, netiek izmantota nemaz vai tiek izlietota samērā neefektīvi. Kliju vērtību ierobežo to kompleksais sastāvs, t.i., tajās esoša celuloze, hemiceluloze un lignīns ļauj šo izejvielu izmantot lielākoties kā lopbarības piedevu, kamēr pārtikas rūpniecībā izmantošana ir apgrūtināta. Kliju nepietiekama izmantošana pārtikas produktos nozīmē pārtikas rūpniecības atkritumu pieaugumu. Pēc FAOSTAT datiem, 2018. gadā kviešu un rudzu kliju apjoms sasniedza attiecīgi 110 Mt un 1.6 Mt. Lai pilnvērtīgāk izmantotu (valorizētu) šo blakusproduktu pārtikā un farmācijā, nepieciešama papildus priekšapstrāde. Ņemot vērā datus par ferulskābes (FA) klātbūtni augos, kas ir 99% kovalenti saistīta pie arabinozes atlikumiem arabinoksilānos ar esteru saitēm un integrēta šūnapvalka matricā, šī ļoti pieprasītā bioaktīvā savienojuma selektīvu ieguvi ļaus īstenot biopārstrādes process, izmantojot celulozi un lignīnu degradējošus enzīmus (CL-DEs). Informācijas nepietiekamība par FA ieguvi no kviešu un īpaši rudzu klijām ar CL-DEs palīdzību ir pamatā šī pētījuma izstrādei, fokusējoties uz FA izdalīšanas iespēju izpēti no klijām, izmantojot videi draudzīgas un efektīvas tehnoloģijas.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss