andrew-buchanan-0SdpsGZyDxo-unsplash-scaled-e1602684319515-2048x1362.jpg

Aveņu un krūmcidoniju vieda bezkontakta fenotipēšana, izmantojot mašīnmācīšanās metodes, hiperspektrālos un 3D attēlus

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0353

Finansējums

299985 EUR

Projekta vadītājs

Sarmīte Strautiņa

sarmite.strautina@llu.lv

Projektu īsteno

Dārzkopības institūts sadarbībā ar Elektronikas un datorzinātņu institūtu

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozare

Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumiSadarbība Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumi Sadarbība "

Kopsavilkums

Sakarā ar klimata izmaiņām arvien lielāku nozīmi lauksaimniecībā iegūst ekoloģiski plastiskas šķirnes. Līdz ar to Latvijas klimatam adaptētu šķirņu izveide ir būtiska augļkopības nozares attīstībai. Lai selekcijas procesā izdalītu šķirņu kandidātus, nepieciešams aprakstīt un izvērtēt pazīmju kopumu vairākiem tūkstošiem sēklaudžu, kas daudzām pazīmēm tiek darīts vizuāli. Tas ir laikietilpīgs un darbietilpīgs process, kas prasa atbilstošu darbaspēka iesaisti. Bez tam vizuāls vērtējums ir relatīvi subjektīvs, un dažādu vērtētāju iegūtie rezultāti var atšķirties. Šī projekta ietvaros plānots atrisināt minētās problēmas divām specifiskām augļaugu kultūrām – krūmcidonijām (Chaenomeles japonica) un avenēm (Rubus idaeus), kuras ir Latvijā saimnieciski nozīmīgas un kam pastāv valsts atbalstīta selekcijas programma.

Interdisciplinārā projekta mērķis ir attīstīt metodes un rīkus neinvazīvai fenotipēšanai (aprakstīšanai un izvērtēšanai) aveņu un krūmcidoniju ražas komponentiem, balstoties uz 3D un hiperspektrālo attēlu ieguvi un mašīnmācīšanos. Šo metožu izstrāde un pielāgošana aveņu un krūmcidoniju selekcijai ļaus paaugstināt selekcijas procesa efektivitāti un fenotipēšanas uzticamību un būs noderīga arī citu kultūraugu selekcijā Latvijā un citviet pasaulē.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss

"