bekky-bekks-8V5gFPwOA0E-unsplash-2048x1365.jpg

Balona pulmonārās angioplastijas metodes ieviešana un tās efektivitātes izvērtēšana hroniskas trombemboliskas plaušu hipertensijas pacientu ārstēšanā Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā

Sākums  01/2021 Noslēgums 12/2023

Projekta numurs

lzp-2020/1-0055

Finansējums

300000 EUR

Projekta vadītājs

Aivars Lejnieks

RSU@rsu.lv

Projektu īsteno

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes nozare

Medicīnas un veselības zinātnes

Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumiSadarbība Labums sabiedrībai Iespējamie risinājumi Sadarbība "

Kopsavilkums

Hroniska trombemboliska plaušu hipertensija ir viena no piecām plaušu hipertensijas formām. Neārstēta slimība izraisa sirds labā kambara mazspēju un nāvi. 2016. gadā šīs slimības incidence Latvijā bija 5.1 gadījumi uz miljons iedzīvotājiem un prevalence 15.7 gadījumu uz miljons iedzīvotājiem, kas ir viena no augstākajām Eiropā. Perkutāna balona pulmonārā angioplastija (BPA) ir jauna ārstēšanas metode izvēlētiem pacientiem ar HTEPH, kuriem nevar veikt pulmonāru endarterektomiju vai ar rekurentu un persistējošu plaušu hipertensiju pēc pulmonālās endarterektomijas operācijas. Projekta ietvaros paredzēta invazīvo kardiologu apmācības šīs procedūras veikšanā, kā arī metodes ieviešana Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, radot iespēju BPA ekselences centra izveidošanai.

Projekta ietvaros paredzēta prospektīva, viena centra pētījuma veikšana, lai novērotu BPA metodes efektivitāti HTEPH pacientu ārstēšanā, izvērtējot tās ietekmi uz funkcionālo stāvokli un hemodinamiskajiem rādītājiem. Iegūtie dati tiks publicēti Web of Science vai SCOPUS databāzēs indeksētos izdevumos, kā arī prezentēti starptautiskās konferencēs un kongresos.

Projektu konkurss

Fundamentālo un lietišķo pētījumi projektu 2020. gada konkurss

"