Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Baltijas mencas (Gadus morhua) kondīcija un veselības stāvoklis AustrumBaltijas mainīgajā ekosistēmā: CODHEALTH

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0024

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Māris Plikšs         maris.plikss@bior.lv

Projektu īsteno

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Zinātnes nozare

Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Kopsavilkums

Baltijas mencu populācija ir neaizsargāta, dēļ tās salīdzinoši nemainīgā dzīves cikla Baltijas jūrā un ir pastāvīgi pakļauta atšķirīgiem hidrogrāfiskiem un bioloģiskiem apstākļiem. Tā kā mencu krājumam ir bioloģiskā un ekonomiskā nozīme, tas tiek uzraudzīts un apsekots, izmantojot klasiskās ihtioloģijas metodes. Papildu informāciju un augstāku parametru izšķirtspēju, piemēram, vietējo migrāciju Baltijas jūrā un barības uzņemšanu (kvantitatīvo un kvalitatīvo), iegūsim zivju parazitoloģiskajā izmeklēšanā. Projekts sniegs jaunu kvantitatīvu informāciju par saimnieku un parazītu temporālo un telpisko dinamiku. Jāuzsver, ka šīs izmaiņas ietekmē ne tikai barības ķēdes, bet arī ekosistēmas sniegtos pakalpojumus. Projekta ietvaros tiks piemērota multidisciplināra pieeja, kas rada jaunas zināšanas un pārsniedz pašreizējos sasniegumus. Pētījumi tiks veikti, pielietojot tradicionālās bioloģijas apakšnozaru (ieskaitot ihtioloģiju, parazitoloģiju un mammaloģiju) metodes, kopā ar modernām molekulārajās bioloģijas un statistiskām modelēšanas metodēm.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss