Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Betona virsmas slāņu pasliktināšanās stadijas atpazīšana, izmantojot akustisko virsmas viļņu spektroskopiju

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0033

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Aleksejs Tatarinovs

Projektu īsteno

Elektronikas un datorzinātņu institūts; Rīgas Tehniskā universitāte            

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; Materiālzinātne

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt un apstiprināt uz attēlu atpazīšanas balstītas daudzparametriskas ultrasonometrijas zinātnisko pamatu - jaunu tehnoloģiju materiālu nesagraujošai testēšanai, kam raksturīga neviendabīga struktūra, porainība un sarežģīts sastāvs, īpaši betonsam. Atbilstošai kvalitātes novērtēšanai un betona stiprības prognozēšanai ir nepieciešami gudrāki diagnostikas modeļi ar vairāk ieejām nekā tikai ultraskaņas impulsa ātrums, ko nodrošina esošās iekārtas. Galvenais jauninājums ir 3D digitālo signālu matricu analīze, kas iegūta, profilējot betona virsmu, izmantojot attēlu atpazīšanas principus un mākslīgā intelekta elementus. Eksperimentālie pētījumi ir vērsti uz praktiskiem pielietojumiem būvniecības un betona ražošanas nozarēs pieprasījumiem un novecojošu infrastruktūras objektu strukturālai veselības uzraudzībai. Betonu virsmas slāņu pasliktināšanās ekspluatācijas laikā un kaitīgas vides ietekme rada globālu problēmu. Zinātniskie rezultāti radīs iespējas pārnest tehnoloģiju no pētniecības stādijas uz komercializāciju. Projekta īstenošanai nepieciešama divu partneru sinerģija: Elektronikas un datorzinātņu institūts eksperimentālo ultraskaņas iestatījumu un uzlabotas signālu apstrādes daļās un Rīgas Tehniskā universitāte materiālu izpētes un mākslīgā intelekta daļās.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurs