Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Biobāzēti un biodegradabli polimēru kompozīti vides ilgtspējas nodrošināšanai

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0097

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Remo Merijs-Meri           

Projektu īsteno

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Materiālzinātne               

Kopsavilkums

Planētas jūras un sauszemes ekosistēmu piesārņojums ar mikroplastmasām ir atzīsta kā nenovēršama globāla problēma. No fosilajiem resursiem iegūtu plastmasu pieaugošais pielietojums gandrīz ikvienā tautsaimniecības nozarē būtiski ietekmē mikroplastmasu rašanās apjomus. Tādējādi no fosilajiem resursiem iegūto plastmasu aizvietošana ar biodegradējamām, kur vien tas ir iespējams, dod lielu ieguldījumu globālās mikroplastmasu problēmas risināšanā. Projektā ir paredzēts koncentrēties uz perspektīvu biobāzētu un biodegradablu alternatīvu polimēru kompozītmateriālu izstrādi. Galvenais mērķis ir izstrādāt biobāzētu un biodegradējamu polimēru kompozīcijas ar pielāgotām reoloģiskajām, mehāniskajām un ilgizturības īpašībām pielietojumam āra apstākļos noteiktu laika periodu. Projekta ietvaros ir iecerēts piesaistīt ražotāju izstrādāto biobāzēto un biodegradablo kompozīciju aprobācijai pielietojumam jaunaudžu aizsardzībai. Prognozēts, ka noteiktas biobāzētas un biodegradablas matricas polimēra kompozīta kompozīcijas radīs pielietojamu arī citās tautsaimniecības nozarēs. Pieteikums veidos bāzi kvalitatīvai projekta rezultātu popularizēšanai akadēmiskās vides pārstāvjiem, komersantiem un sabiedrībai kopumā, kā arī jaunu projekta pieteikumu izstrādei tuvojošos nacionālo un starptautisko projektu uzsaukumu ietvaros, ko ļaus nodrošināt sabalansētā projekta izpildītāju komanda.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss