Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Biobutanola varavīksnes krāsas (Brainbow)

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

 • Projekta numurs

  • lzp-2021/1-0223

 • Finansējums

  • 300 000 EUR

 • Projekta vadītājs

 • Projektu īsteno

  • Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

 • Lauksaimniecības biotehnoloģija

 • Citas lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozaru zinātnes

Kopsavilkums

Biobutanols ir efektīvāka benzīna alternatīva kā bioetanols un to var izmantot kā daļēju vai pilnīgu benzīna aizstājēju nemodificētos iekšdedzes dzinējos. Ilgtspējīga biobutanola ražošana ir atkarīga no izmantotās izejvielas un tās pirmapstrādes metodēm, izvēlētās mikroorganismu celma uzlabošanas stratēģijas, acetona-butanola-etanola fermentācijas efektivitātes un izmantotajām šķīdinātāju atgūšanas metodēm. Projekta mērķis ir atrast optimālo tehnoloģisko risinājumu kopu biobutanola ražošanai no agroindustriālajiem blakusproduktiem. Projektā tiks izveidotas datu bāzes par biobutanola ražošanā izmantojamām izejvielām (pieejamība, pirmsapstrāde, barotnes u.c.), tehnoloģiskajiem (ekstrakcijas metodes) un biotehnoloģiskajiem risinājumiem (mikroorganismu celmi, kultivēšanas metodes un apstākļi). Izmantojot multi-kritēriju analīzi no šīm datu bāzēm tiks identificētas piemērotākās risinājumu kopas. Katrai no šīm identificētajām risinājumu kopām tiks veikta izpēte laboratorijas apstākļos un kopai ar labākajiem eksperimentālajiem rezultātiem (t.i. augstāks biobutanola iznākums (mL/L/h), zemākas izejvielu priekšapstrādes izmaksas (EUR/t), izejvielu sagādes izmaksas (EUR/t) u.c.) tiks veikta dzīves cikla analīze. Projekts noslēgsies ar optimālā tehnoloģiskā risinājuma intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanu, semināru rīkošanu, lai iepazīstinātu uzņēmējus un sabiedrību ar izstrādāto tehnoloģiju un rekomendāciju sagatavošanu likumdevējiem.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss