Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Bioinerti sarveida polimēri kā teranostisķi metastazējoša krūts vēža terapijai

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0593

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Antons Sizovs     antons.sizovs@farm.osi.lv

Projektu īsteno

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Zinātnes nozare

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija; Medicīniskā biotehnoloģija

Kopsavilkums

Nanoteranostiķi ir nanomateriāli, kuros ir apvienoti terapijas un diagnostikas īpašības, un tiem ir liels potenciāls, lai uzlabotu vēža ārstēšanu. Neraugoties uz intensīviem nanodaļiņu (ND) pētījumiem vēža ārstēšanai, vidēja efektivitāte ND nogādei audzējiem ir mazāka par 1%, galvenokārt nespecifiskās opsonizācijas un ātra klīrensa dēļ. Esam izstrādājuši sarveida polimērus (SPs), kas ir bioinerti un kuru cirkulācijas pusperiods ir ļoti ilgs, vairāk ka diena. Šī īpašā farmakokinētiskā īpašība ļauj SPiem pilnībā izmantot palielinātas permeācijas-aiztures efektu (‘enhanced permeation-retention effect’) un efektīvi uzkrāties primārajā audzējā MDA-MB-231 trīskārši negatīva krūts vēža (TNKV) peļu modelī, vienlaikus neuzrādot uzkrāšanas priekšrocības veselu dzīvnieku orgānos. Ierosinātajā darbā mēs izmantosim izteiktu SPs spēju pasīvi akumulēties audzējos, lai izstrādāt nanoteranostiķi metastazējoša krūts vēža ārstēšanai. Dažādu izmēru SPs sagatavošana ir vienkārša un ļaus mums optimizēt izmēru, lai palielināt SP piegādes efektivitāti gan primārajam audzējam, gan tā metastāzēm. Mēs pētīsim SPs imunokompromizētājās un imunokompetentajās pelēs, lai attīstīt nanoteranostiķi ar augstu potenciālu izmantošanai klīnikā. Turklāt papildus TNKV tiks pētīta SP spēja pasīvi uzkrāties arī citos vēža veidos.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss