Statuss:
Noslēdzies
VPP-Energetika-Rosa.jpg

Vispārīgā informācija

Sākums  11/12/2018 Noslēgums 10/12/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-EE-2018/1-0006 

Finansējums

354 000 EUR

Projekta vadītājs

Marika Rošā

https://videszinatne.rtu.lv/

marika.rosa@rtu.lv

Projektu realizējošā institūcija:

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes nozare

Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgas attīstības viens no stūrakmeņiem ir enerģētikas sektors un kā viens no galvenajiem tautsaimniecības attīstības virzieniem ir definēts energoefektivitātes uzlabojums. Projekta mērķis ir noteikt atsevišķu tautsaimniecības nozaru energoefektivitātes potenciālu un līmeņatzīmes, sniegt zinātniski pamatotas rekomendācijas energoefektivitātes pasākumiem galapatērētājos noteiktā potenciāla apguvei un noteikt to ietekmi. Projektā “Ceļvedis uz energoefektīvu Latvijas nākotni (EnergyPath)” paredzēts risināt Latvijas enerģētikas sektorā aktuālos izaicinājumus, izmantojot starptautiski atzītas metodes un balstoties uz pamatotām un aprobētām zinātnē balstītām zināšanām enerģijas petēriņa un energoefektivitātes jomā. Projekts būtiski veicinās ilgtspējīgas, mūsdienīgas un konkurētspējīgas enerģētikas nozares attīstību Latvijā atbilstoši sabiedrības interesēm, nodrošinot pamatotas zināšanas par tautsaimniecības ekonomisko un tehnisko energoefektivitātes potenciālu (ieskaitot rūpniecību, pakalpojumus, lauksaimniecību, transports, mājsaimniecības) un izstrādājot politikas rekomendācijas noteiktā energoefektivitātes potenciāla apguvei.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Energoefektivitāte”

Rezultāti

Linda Čerdancova, Kristiāna Dolge, Edgars Kudurs, Dagnija Blumberga Energy Efficiency Benchmark in Textile Manufacturing Companies Environmental and Climate Technologies Vol.25 (1), pp. 331-342 https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0024

Kristiāna Dolge, Reinis Āzis, Peter D. Lund, Dagnija Blumberga Importance of Energy Efficiency in Manufacturing Industries for Climate and Competitiveness Environmental and Climate Technologies Vol.25 (1), pp. 306-317 https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0022

Kristiāna Dolge, Anna Kubule, Dagnija Blumberga Composite index for energy efficiency evaluation of industrial sector: sub-sectoral comparison Environmental and Sustainability Indicators “Volume 8, 2020, 100062, ISSN 2665-9727” https://doi.org/10.1016/j.indic.2020.100062

Anna Kubule; Marika Rosa; Andra Blumberga; Dagnija Blumberga Energy Efficiency Barriers in Latvian Industry 2019 IEEE 60th Annual International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2019 – Proceedings art. no. 8982312 https://doi.org/10.1109/RTUCON48111.2019.8982312

Kristiāna Dolge, Dagnija Blumberga Key Factors Influencing the Achievement of Climate Neutrality Targets in the Manufacturing Industry: LMDI Decomposition Analysis Energies Vol.14(23), 8006 https://doi.org/10.3390/en14238006

Anna Kubule, Kristaps Ločmelis, Dagnija Blumberga Analysis of the results of national energy audit program in Latvia Energy Vol.202, art. no. 117679 https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117679

Kristaps Locmelis, Dagnija Blumberga, Andra Blumberga, Anna Kubule Benchmarking of Industrial Energy Efficiency. Outcomes of an Energy Audit Policy Program Energies Vol.13 (9), art. no. 2210 https://doi.org/10.3390/en13092210

Kristiāna Dolge, Anna Kubule, Stelios Rozakis, Inga Gulbe, Dagnija Blumberga, Oskars Krievs Towards Industrial Energy Efficiency Index Environmental and Climate Technologies Vol.24 (1), pp. 419-430 https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0025

Kristaps Locmelis, Uldis Bariss, Dagnija Blumberga Energy Efficiency Obligations and Subsidies to Energy Intensive Industries in Latvia Environmental and Climate Technologies Vol.23 (2), pp. 90-101 https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0057

Anna Kubule, Dagnija Blumberga Sustainability Analysis of Manufacturing Industry Environmental and Climate Technologies Vol.23 (3), pp. 159-169 https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0086

Kristiāna Dolge Energoefektivitātes potenciāla novērtēšana rūpniecības nozarē Zin. Vad.: Dagnija Blumberga Rīgas Tehniskā universitāte
Linda Čerdancova Tekstiluzņēmuma energoefektivitātes līmeņatzīmes veidošana. Zin. Vad.: Dagnija Blumberga Rīgas Tehniskā universitāte
Kristaps Ločmelis Latvijas energoefektivitātes politika apstrādes rūpniecībai pārējā uz Eiropas Zaļo kursu Zin. Vad.: Dagnija Blumberga Rīgas Tehniskā universitāte