Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Cilvēka herpesvīrusa-6 hemokīnu receptoru imūnomodulējošo mehānismu iesaistes izpēte autoimūnā tireoidīta attīstībā

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0135

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Alīna Sultanova 

Projektu īsteno

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes nozare

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija     

Kopsavilkums

Cilvēka herpesvīrusa 6 (HHV-6) loma vairāku autoimūnu slimību attīstībā jau parādīta. Lai gan HHV-6 bieži tiek detektēts autoimūnā tireoidīta (AIT) pacientiem, mehānismi, kas norādītu tieši kā HHV-6 spēj ietekmēt autoimunitātes attīstību, nav noskaidroti. HHV-6 kodē divus hemokīnu receptorus – U12 un U51, kuri ir potenciāli cilvēka receptoru homologi un pieder ar G proteīnu saistīto receptoru saimei. Mūsu iepriekš iegūtie rezultāti norādīja uz no vīrusa hemokīnu receptoriem veidotiem peptīdiem specifisku antivielu klātbūtni AIT pacientu plazmā. Ņemot vērā šo vīrusa proteīnu līdzību ar cilvēka proteīniem, to spēju tapt ekspresētiem uz šūnu virsmas, kā arī to spēju saistīt hemokīnus, projekta mērķis ir pētīt U12 un U51 lomu AIT attīstībā. Izmantojot virkni molekulāro metožu, tiks identificēti AIT pacienti ar HHV-6 infekciju un hemokīnu receptoru ekspresiju vairogdziedzera audos. Pielietojot suspensijas imunoloģisko analīzi tiks raksturota receptoru imunogenitāte un iespējamā antivielu krosreaktivitāte. Imunogenitātes rezultāti tiks izmantoti hemokīnu receptoriem specifisku antivielu iegūšanai un receptoru ekspresijas vizualizācijai pacientu vairogdziedzera audos, izmantojot imūnfluorescento mikroskopiju. Rezultāti sniegs informāciju par vēl neaprakstītu potenciālu mehānismu kā vīruss var piedalīties autoimunitātes iniciēšanā. Rezultātiem būs augsts potenciāls izmantošanai specifiska testa izstrādei.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss