Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Cilvēka herpesvīrusa-6 infekcijas un alkohola atkarības loma neiroiekaisuma attīstībā

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0069

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Sandra Skuja      

Projektu īsteno

Rīgas Stradiņa universitāte

Zinātnes nozare

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

Kopsavilkums

Alkohola lietošana rada augstu saslimstības un mirstības risku visā pasaulē. Hroniska alkohola lietošana ietekmē dažādus orgānus, un centrālā nervu sistēma (CNS) ir īpaši neaizsargāta pret alkohola izraisītām izmaiņām. Lai gan ir zināms, ka alkoholam piemīt vazoaktīvas īpašības, līdzšinējos pētījumos nav pētīta saistība starp izmainīto asins-smadzeņu barjeras caurlaidību un integritāti, kas ir būtiska limfotropo vīrusu infekciju izplatībai. Arī neiroiekaisuma izcelsme alkohola atkarības gadījumos vēl nav pilnībā izskaidrota. Cilvēka herpes vīruss-6 (HHV-6) ir neirotrops vīruss, kas pēc primāras inficēšanās var saglabāties persistentas infekcijas formā asimptomātiski visa mūža garumā, taču tas arī tiek saistīts ar plašu CNS slimību spektru. Neskatoties uz pašreizējām zināšanām, nav pilnībā noskaidrotas ne visvairāk skarto smadzeņu zonas, ne smadzeņu mikrovides loma HHV-6 infekcijas izraisītajās neiroloģiskajās saslimšanās. Iepriekšējos pētījumos mēs esam parādījuši izmaiņas cilvēka ožas ceļos, kas saistītas ar HHV-6 infekciju encefalopātijas gadījumā. Plašākas iespējas iegūt datus par HHV-6 izplatību varēs iegūt, izmantojot modernas molekulārās viroloģijas un morfoloģijas tehnoloģijas. Projekta galvenais mērķis ir noteikt HHV-6 klātbūtni un tā mērķa šūnu izplatību hronisku alkoholiķu smadzenēs, lai noteiktu, vai audu iekaisuma reakciju alkohola atkarības gadījumā palielina HHV-6 infekcija, vai otrādi – iekaisumu, ko izraisa HHV-6, pastiprina alkohola lietošana.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss