Statuss:
Noslēdzies

Vispārīgā informācija

Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 30/06/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0023 

Finansējums

497 580 EUR

Projekta vadītājs

Ludmila Vīksna

https://www.rsu.lv/projekts/

ludmila.viksna@rsu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Universitāte

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zinātnes nozare

Klīniskā medicīna

Citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze

Kopsavilkums

Pētījuma mērķis ir izpētīt sociāli demogrāfiskos, klīniskos, bioķīmiskos, molekulāros un imunoloģiskos faktorus, kas ietekmē cilvēku uzņēmību pret vīrusu, slimības diagnostiku, norisi, terapijas iznākumu un pēcinfekcijas sekas. Pētījumā ir plānots iesaistīt pacientus ar COVID-19 slimību dažādās smaguma pakāpēs un cilvēkus ar asimptomātisku SARS-CoV-2 infekciju. Iegūtie dati par jaunās infekcijas norises īpatnībām Latvijas iedzīvotāju vidū ir svarīgi, ņemot vēra infekciju slimībām raksturīgas atšķirības izplatības ātrumā un izpausmēs dažādās populācijās. Tie ļaus izstrādāt klīniskos algoritmus un vadlīnijas, uzlabot diagnostikas un ārstēšanas efektivitāti, samazināt nāves iznākuma risku. Projektā iegūtā informācija dos iespēju veikt salīdzinošo analīzi ar citu valstu pētījumiem par SARS-CoV-2 infekciju un palīdzēs pielāgot Pasaules Veselības Organizācijā izstrādātas rekomendācijas Latvijā

Rezultāti

Vasconcelos M. H., Alcaro, S., Arechavala-Gomeza, V., Baumbach, J., Borges, F., Brevini, T. A. L., De Las Rivas, J., Devaux, Y., Hozak, P., Keinänen-Toivola, M. M., Lattanzi, G., Mohr, T., Murovska, M., Prusty, B. K., Quinlan, R. A., Pérez-Sala, D., Scheibenbogen, C., Schmidt, H. H. H. W., Silveira, I., Tieri, P., Tolios, A., Riganti, C. (2021). Joining European scientific forces now to face pandemics. Trends in Microbiology, Vol. 29, No. 2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tim.2020.10.008

Radzina, M., Putrins, D. S., Micena, A., Vanaga, I., Kolesova, O., Platkajis, A., & Viksna, L. (2021). Post-COVID-19 liver injury: Comprehensive imaging with multiparametric ultrasound. Journal of Ultrasound in Medicine. DOI: https://doi.org/10.1002/jum.15778

Viksna, L., Kolesova, O., Kolesovs, A., Vanaga, I., Arutjunana, S., Laivacuma, S., Storozenko, S., Tolmane, I., Rozentale, B. (2020). Clinical characteristics of COVID-19 patients in Latvia under low incidence in Spring 2020. DOI: https://doi.org/10.1101/2020.12.22.20239392

Viksna, L., Kolesova, O., Kolesovs, A., Vanaga, I., & Arutjunana, S. Clinical characteristics of COVID-19 patients (Latvia, Spring 2020). DataVerse datubāze: https://doi.org/10.25143/FK2/HNMLHH

Viksna, L. Kolesova, O., Kolesovs, A., Vanaga, I., Arutjunana, S., & Radzina, M. Markers of liver fibrogenesis in patients with COVID-19. 2021, DataVerse: https://doi.org/10.48510/FK2/B4HPSJ

Presentation “SARS-CoV-2 and Autoimmunity: Paradigm or Novelty” (Sokolovska L.) at the RSU Scientists’ Breakfast: https://www.rsu.lv/notikumi/zinatnieku-brokastis-covid-19-ikdienas-praksei-sodien-un-fundamentalai-zinatnei

Presentation “New findings in pathogenesis of Covid-19” (O. Kolesova) at the RSU Scientists’ Breakfast: https://www.rsu.lv/notikumi/zinatnieku-brokastis-covid-19-ikdienas-praksei-sodien-un-fundamentalai-zinatnei

Presentation “Clinical characteristics of patients with Covid-19 in Latvia” (I. Vanaga) at the RSU Scientists’ Breakfast: https://www.rsu.lv/notikumi/zinatnieku-brokastis-covid-19-ikdienas-praksei-sodien-un-fundamentalai-zinatnei

Presentation at the RSU Scientists’ Breakfeast (V. Rovite) “Performance of single cell transcriptome sequencing of immune cells to characterize changes in immune cell repertoire and functionality”: https://www.rsu.lv/notikumi/zinatnieku-brokastis-covid-19-ikdienas-praksei-sodien-un-fundamentalai-zinatnei

“Presentation “”COVID-19: the third wave of coronavirus infection outbreak”” (Čistjakovs M.) at the 1st LATVIA – ISRAEL On-line Symposium of Autoimmunity”: https://drive.google.com/file/d/1I771fLYhSGwYiEVzsvSO2ENDXpEKruBK/view

“Recommendations on the epidemiology, diagnosis, clinical development and complications of SARS-CoV-2 infection and COVID-19”: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Projekti/covid_19_rekomendacijas_marts_2021.pdf