Statuss:
Noslēdzies
2_klovins.png

Vispārīgā informācija

Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0016 

Finansējums

497 580 EUR

Projekta vadītājs

Jānis Kloviņš

http://www.biomed.lu.lv/lv

klovins@biomed.lu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Rīgas Stradiņa universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

Rezultāti

Zrelovs, N., Ustinova, M., Silamikelis, I., Birzniece, L., Megnis, K., Rovite, V., Freimane, L., Silamikele, L., Ansone, L., Pjalkovskis, J., Fridmanis, D., Vilne, B., Priedite, M., Caica, A., Gavars, M., Perminov, D., Storozenko, J., Savicka, O., Dimina, E., Dumpis, U., Klovins, J. (2021). First report on the Latvian SARS-CoV-2 isolate genetic diversity. Frontiers in Medicinehttps://doi.org/10.3389/fmed.2021.626000

Ansone, L., Ustinova, M., Terentjeva, A., Perkons, I., Birzniece L., Rovite, V., Rozentale, B., Viksna, L., Kolesova, O., Klavins, K., & Klovins J. (2021). Tryptophan and arginine metabolism is significantly 1 altered at the time of admission in hospital for severe COVID-19 patients: findings from longitudinal targeted metabolomics analysis. DOI: https://doi.org/10.1101/2021.03.31.21254699

Zrelovs, N., Ustinova, M., Silamikelis, I., Birzniece, L., Megnis, K., Rovite, V., Freimane, L., Silamikele, L., Ansone, L., Pjalkovskis, J., Fridmanis, D., Vilne, B., Priedite, M., Caica, A., Gavars, M., Perminovs, D., Storozenko, J., Savicka, O., Dimina, D., Dumpis U., Klovins, J. (2021). First report on the Latvian SARS-CoV-2 isolate genetic diversity. DOI: https://doi.org/10.1101/2020.09.08.20190504

Rescenko, R., Peculis, R., Ustinova, M., Ansone, L., Terentjeva, A., Litvina, H. D., Birzniece, L., Megnis, K., Kolesova, O., Rozentale, B., Viksna, L., Rovite, V., Klovins, J. (2021). Replication of LZTFL1 gene region as a susceptibility locus for COVID-19 in Latvian population. DOI: https://doi.org/10.1101/2021.03.31.21254708

Projekta ietvaros iegūtie genotipēšanas dati ir kopīgoti Covid-19 host genome iniciatīvas ietvaros: https://www.covid19hg.org/partners/?partner=rec5elQzAvyvsv5EN

Izveidota Covid-19 pacientu un pārslimojušo cilvēku bioloģisko paraugu biobanka: https://www.genomadatubaze.lv/lv/covid-19-kohorta

Projekta ietvaros iegūtie dati ievietoti Eiropas Bioinformātikas institūta (EBI) Covid-19 Datu Portālā: https://www.covid19dataportal.org/sequences?db=embl-covid19 (ID datu atlasei: PRJEB40188)

Lielapjoma sekvencēšanas dati tiek deponēti GISAID: https://www.gisaid.org/

Projekta ietvaros izveidotā Covid-19 pacientu kohorta ir pieejama Biobanku un biomolekulāro resursu pētniecības infrastruktūru brīvpieejas rīkā BBMRI-ERIC Directory: https://directory.bbmri-eric.eu/menu/main/app-molgenis-app-biobank-explorer#/?country=LV

Covid-19 datu pētniecības sistēma (RTU HPC, Microsoft Azure, Curator): https://longenesis.com/curator