Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Daudzfunkcionāli hibrīdu metālu oksīdu nanovadu tīkli vienlaicīgai zaļai enerģijas ģenerēšanai un CO2 reducēšanai

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2022/1-0239

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Jana Andžāne     jana.andzane@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte; Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Zinātnes nozare

Nanotehnoloģija; Vides inženierija un enerģētika; Materiālzinātne

Kopsavilkums

Enerģijas patēriņš un, jo īpaši, fosilā kurināmā dedzināšana ir galvenais cilvēka izraisīto siltumnīcas efekta gāzu emisiju avots, kas izraisa klimata pārmaiņas. Taču enerģija ir arī ekonomikas izaugsmes degviela. Pasaule šobrīd saskaras ar izaicinājumu saglabāt ekonomisko izaugsmi, vienlaikus samazinot oglekļa saturu enerģijas ražošanas procesos un palielinot enerģijas izmantošanas efektivitāti. Zn un Cu oksīdi ir piesaistījuši ievērojamu uzmanību sakarā ar to izmantošanu fotoelementos, termoelektrikā un CO2 samazināšanā, ko veicina  to zemās izmaksas, pieejamība un netoksicitāte. Šajā projektā ZnO un CuxO fotoelektriskās, termoelektriskās un katalītiskās īpašības pirmo reizi tiks apvienotas daudzfunkcionālos kodola-apvalka Cu-CuO-Cu2O-ZnO hibrīda nanovadu masīvos, kas ļaus vienlaikus efektīvi ģenerēt zaļo enerģiju no saules gaismas un/vai siltuma un foto-/termokatalītiski reducēt CO2 līdz metanolam. Hibrīda nanovadu tīkli tiks izveidoti, izmantojot Zn un Cu kā izejmateriālus un izmantojot zemo izmaksu, ātras un vienkāršas sintēzes metodes. Plānotie projekta rezultāti ietver jaunu tehnoloģiju izstrādi hibrīda nanovadu masīvu izgatavošanai, zinātniskas publikācijas augsta ranga žurnālos, Latvijas patenta pieteikumu un koncepta modeļa (TRL3) izveidi vienlaicīgai enerģijas ģenerēšanai no saules gaismas un/vai ārējā siltuma un CO2 reducēšanai gāzveida vidē.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātais konkurss